Pràctiques

Soc Teatre

Dues persones del Grup Eirene van ser les encarregades de preparar i dinamitzar les sessions del taller del Grup de Teatre i altres activitats, juntament amb el suport del Departament de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El projecte que aquí es descriu és l'edició del curs 2021-2022, dirigit a jovent de Santa Coloma d'entre 15 i 18 anys que n’estigui interessada, amb un màxim de 15 participants.