EL PROJECTE

Què és?

Competències i Educació per al Desenvolupament és un programa orientat a incorporar l’Educació per al Desenvolupament dintre del currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques

 

Els objectius d'aquest programa són:

  1. 1.   Definir els continguts d'aprenentatge, les metodologies, les estratègies i tècnqiues didàctiques, i els criteris d'avaluació de l'EpD més adequats a l'àmbit escolar
  2. 2.   Establilr un espai de formació, reflexió i treball col.laboratiu entre professorat de primària i secundària i personal tècnic d'ONGD per facilitar la integració de l'EpD al currículum
  3. 3.   Promoure una actitud reflexiva i crítica sobre la pràctica educativa i les seves possibilitats de canvi

 

Com a resultat d'aquest procés de formació i de reflexió dut a terme entre professorat i personal tècnic d’ONG al llarg de més de 3 anys, s’ha elaborat una guia on line d’orientacions pedagògiques per facilitar la integració dels continguts d’aprenentatge, les metodologies i els criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en el currículum de primària i secundària.

 

 

Comunitat de participants

El grup de treball Competències i EpD ha contribuït a construir un marc teòric i metodològic de referència

Concreció de propostes per incorporar al currículum

Concreció d'un marc conceptual i un marc didàctic-metodològic de l'EpD a l'ambit formal

Dinamització i acompanyament

Assessorament i formació als professionals de l’educació i del sector associatiu que desitgin posar en pràctica la guia