LES MOTIVACIONS

D'ON VENIM?

Quins han estat els punts de partida que han motivat aquest projecte, i quina és la seva base conceptual (com entenem l’EpD), i legal (l’enfocament per competències, tal com queda recollit en les regulacions educatives vigents)

Diversos factors han motivat la concepció d’aquest projecte:

- La incorporació de l'Educació pel Desenvolupament (EpD) de forma puntual: Encara que nombroses escoles i instituts duen a terme una gran varietat d'accions de sensibilització i de formació en valors com la solidaritat, l'equitat o la diversitat, aquestes es perceben com un contingut addicional a la càrrega lectiva habitual, i solen fer-se de forma puntual, impulsades per una part minoritària del professorat, sense que sigui un tema prioritari per als claustres.

- Les propostes formatives de les ONG no sempre s'adapten a les necessitats de les escoles: D’altra banda, pel que fa a les ONG, s'ha detectat que les seves propostes estan massa vegades desvinculades del currículum o poc adaptades a les necessitats de les escoles. Això fa que les seves propostes educatives s’utilitzin menys del que seria desitjable.

- L'actual currículum per competències obre les portes a l'EpD: Malgrat aquesta realitat en els centres educatius, el marc normatiu actual, el currículum per competències, és una oportunitat inigualable per incorporar la perspectiva de l'educació per al desenvolupament a les aules. Les normatives europees, espanyoles (LOE , LOMCE), i de les comunitats autònomes identifiquen de 7 a 9 competències bàsiques per a l'ensenyament obligatori, que defineixen coneixements, habilitats i actituds que moltes vegades van d'acord amb els plantejaments de l'EpD. El plantejament pedagògic de l'EpD i el de l'educació per competències tenen molts punts de trobada que val la pena aprofitar.

 

Perquè l'educació per al desenvolupament s'incorpori d'una manera més integral i continuada en els centres educatius, el projecte "Competències i EpD" proposa vincular els continguts, principis i valors de l'EpD amb el Currículum Oficial perquè es pugui integrar a l’activitat docent de forma estructural.