EL PROCÉS

QUÈ HEM FET I COM?

El procés de formació i reflexió dut a terme entre professorat i persones tècniques d'ONG per a l'elaboració de la Guia

Hem dut a terme un procés de formació i reflexió entre professorat de primària, secundària i universitat, i persones tècniques d'ONG que dissenyen i duen a terme activitats d'Educació per al Desenvolupament en l'àmbit escolar, per definir conjuntament els continguts d'aprenentatge de l'Educació per al Desenvolupament en el currículum d'educació obligatòria, tenint en compte la perspectiva competencial dels sabers.

Grup de treball Competències i EpD: El programa s'ha desenvolupat entre març de 2011 i desembre de 2013, en el marc d'un grup de treball format per persones tècniques d'ONGD, i professorat de de primària, secundària i universitat.

Comissions específiques: Paral.lelament, a partir de gener de 2012, hem treballat en comissions per concretar els continguts d'aprenentatge (comissions de primària i secundària), les estratègies didàctiques (comissió d'estratègies) i els instruments d'avaluació (comissió d'avaluació) més adequats per incorporar l'EpD en el currículum escolar.

Jornades d'estiu: Hem realitzat unes Jornades d'Intercanvi d'Experiències, al juliol de 2012, on s'ha pogut compartir els avanços del grup de treball amb professorat i entitats d'altres comunitats autònomes (Madrid, Alcalá d'Henares, Tenerife, Ourense, Sevilla i Córdoba) implicats en processos d’EpD.

Espais d'assessorament i formació especialitzada: Al llarg del projecte hem convocat a persones especialitzades en les diferents temàtiques d'EpD, o especialitzades en diferents àmbits de la pedagogia, didàctica, avaluació, etc., que ens han orientat i assessorat en diversos aspectes.

Com a resultat d'aquest procés formatiu i reflexiu s'han definit els objectius, continguts d'aprenentatge, estratègies didàctiques i criteris d'avaluació per integrar l'Educació per al Desenvolupament en el currículum de primària i secundària des d'una perspectiva competencial.