ORIENTACIONS

Com consultar-la?

Elements de cerca que permeten consultar la guia i obtenir les orientacions pedagògiques corresponents

Quan fem una consulta, el que obtenim com a resultat són una sèrie d’orientacions pedagògiques, cadascuna de les quals ens ofereix una seqüència didàctica completa, formada per:

-   Objectius

-   Contingut d'aprenentatge

-   Criteri d'avaluació

-   Tècnica/es didàctica/es

-   Instrument/s d’avaluació

 

També s’indica l’etapa i el cicle que es consideren més adequats per treballar els continguts proposats.

D’altra banda, cada orientació pot estar vinculada amb alguna pràctica de referència d’EpD, a mode d’exemple inspirador.

Finalment, s’estableixen vinculacions de les orientacions pedagògiques amb el currículum oficial (competències bàsiques i continguts d’àrea o matèria), sempre que és possible trobar-hi correspondències,  amb la finalitat de facilitar les programacions.