Continguts d'aprenentatge de l'EpD en l'àmbit escolar

Eixos Temàtics

Descripció de la proposta d'eixos temàtics que organitzen els continguts d'aprenentatge de la guia

Per concretar els continguts d'aprenentatge de l'educació per al desenvolupament en el context de l’educació escolar obligatòria, s'han definit 6 eixos temàtics:

S'han prioritzat aquells sabers considerats més adequats en el context de l'educació formal, i més concretament en les etapes de primària i secundària.

Inevitablement, moltes altres temàtiques que integren el camp de l’educació per al desenvolupament queden fora del marc conceptual plantejat, per considerar-les més pròpies d’altres etapes d’educació formal i d’altres àmbits educatius no formals i informals.

A continuació podeu consultar els desplegaments curriculars de cada eix, en els quals es concreten els continguts d'aprenentatge (conceptes, procediments i actituds) i la seva gradació al llarg dels diferents cicles de primària i de secundària.

 

Proposta de desplegament curricular de l'eix de Gènere a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar una ciutadania que potenciï l’equitat entre homes i dones i l’eliminació de tota mena de discriminació per qüestió de gènere, sexe i opció afectivasexual.
 
Els continguts estan estructurats en tres blocs:
 
- Masculinitats i feminitats

- Pluralitat d’identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals
- Estereotips, prejudicis i discriminacions

Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica cliqueu aquí
 
Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària cliqueu aquí
 

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a  Secundària cliqueu aquí


Proposta de desplegament curricular de l'eix de Cultura de Pau a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar una ciutadania compromesa en l'eradicació de totes les formes de violència, la promoció de la pau positiva mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau, i la posada en pràctica dels procediments de transformació creativa dels conflictes.

Els continguts estan estructurats en tres blocs:

- Anàlisi de la realitat de violència i de les oportunitats de pau
- Estratègies personals i col.lectives per transformar els conflictes
- Models i propostes per aconseguir la cultura de pau

Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica cliqueu aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària cliqueu aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Secundària cliqueu aquí


Proposta de desplegament curricular de l'eix de Drets humans, ciutadania i governança a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar una ciutadania crítica, responsable, solidària i activa en la defensa dels drets humans i la convivència democràtica.

Els continguts estan estructurats en tres blocs:

- El sistema de protecció dels drets humans
- La governança com a estratègia organitzativa del col.lectiu
- Participació democràtica i ciutadania

 Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica clica aquí

 Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària clica aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a  Secundària clica aquí


Proposta de desplegament curricular de l'eix de Sostenibilitat econòmica i social a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar en l'alumnat el compromís i responsabilitat a favor de l'equitat i contribuir a la construcció d'una economia més justa a nivell local i global.

Els continguts estan estructurats en tres blocs:

  • Anàlisi del sistema actual i les seves conseqüències
  • Models i propostes alternatives
  • Rols i actituds personals cap a la sostenibilitat econòmica i social

 

 Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica clica aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària clica aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a  Secundària clica aquí


Proposta de desplegament curricular de l'eix de Medi Ambient a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar una ciutadania compromesa amb la conservació i millora del conjunt de valors naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida de les persones, de les societats actuals i les seves generacions futures.

 Els continguts estan estructurats en dos blocs:

- El (re)coneixement de l'entorn natural i el territori
- Compromís i acció social amb el medi ambient, el territori i la naturalesa

Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica clica aquí
 
Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària clica aquí
 

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Secundària clica aquí


Proposta de desplegament curricular de l'eix d'Interculturalitat a primària i secundària

Aquest eix se centra en promoure els diferents continguts d'aprenentatge necessaris per fomentar una ciutadania oberta, responsable, crítica i compromesa en la construcció de relacions interculturals basdades en l'equitat, la justícia i la inclusió social.

 Els continguts estan estructurats en tres blocs:

- Cultura, diversitat cultural i identitats
- Estereotips, prejudicis i discriminacions
- Models de convivència i inclusió social

Per accedir a les orientacions pedagògiques que ofereix la guia sobre aquesta temàtica clica aquí

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Primària clica aquí
 

Per accedir a l'arxiu PDF amb el desplegament d'objectius, continguts d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats per a Secundària clica aquí