El projecte

Què és?

Competències i Educació per al Desenvolupament és un programa orientat a incorporar l’Educació per al Desenvolupament dintre del currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques

D'ON VENIM?

Quins han estat els punts de partida que han motivat aquest projecte, i quina és la seva base conceptual (com entenem l’EpD), i legal (l’enfocament per competències, tal com queda recollit en les regulacions educatives vigents)

QUI SOM?

L'equip de persones que ha participat en els diferents espais de reflexió, formació i treball col.laboratiu

QUÈ HEM FET I COM?

El procés de formació i reflexió dut a terme entre professorat i persones tècniques d'ONG per a l'elaboració de la Guia

ON HEM ARRIBAT?

El Model Curricular de Competències i Educació per al Desenvolupament