Pràctiques

Relats ecofeministes mundials i locals a l'Escola Ernest Lluch

Aquesta práctica ha sigut disenyada per la Fundació Akwaba, la dinámica forma part d’un conjunt de 6 mòduls formatius adaptats per a primària i secundària nascuts de la campanya Fem Eco, que té com a objectiu la formació d'una ciutadania crítica i activa que generi propostes de transformació envers la discriminació i la vulneració dels drets humans i del medi en clau ecofeminista. 

Les formacions del mòdul 5 són dinamitzades per talleristes d'Akwaba i va destinada a la classe de 6é de primària i l'equip docent.