Pràctiques

Promovem el canvi (projecte cooperatiu 1)

Institut Pla Marcell (Cardedeu)

Sorgeix de les alumnes, d’un treball que van realitzar durant dues setmanes i que van proposar des de la comissió de coeducació del centre (PC 1). Es va proposar fer un canvi a 4t d’ESO. Durant aquest temps es van fer tallers sobre discriminació en tots el àmbits. Les alumnes havien de fer un treball que promogués un canvi que creguessin necessari. A partir d’aquest treball, elles conjuntament amb una educadora de Cardedeu (de La Paki) que fa els tallers de les setmanes del projecte PC 1, fan quedades per parlar de propostes i com a grup de teràpia.