Pràctiques

Discutere. Taller de pensament crític a través del teatre

L'autoria d'aquesta pràctica pertany a l'associació socioeducativa El Cabdell (http://elcabdell.cat/).

El disseny de les dues sessions amb les temàtiques “Sistema sexe-gènere” i “Treball domèstic i de cures” s'ha fet conjuntament amb l'associació socioeducativa La Gûspira (https://laguspira.org/).

Entre els mesos de març a maig de 2022 ha estat aplicada amb un grup d'adolescents a l'Hotel d'Entitats de Cabrils, amb el suport de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Cabrils.

A més a més, la sessió amb la temàtica “Emergència climàtica” també ha estat aplicada amb vuit grups de 1r i 2n de ESO en el marc de les Jornades de Sostenibilitat 2021-2022 de l'Institut Badalona VII.