Pràctiques

Comissió LGBTIQ+

Institut Bernat Metge (Barcelona)

Iniciativa de projecte liderada per l’Eva Abril (secretària del centre) i el Miquel Palau (professor de tecnologia) amb l’objectiu que l’Institut Bernat Metge sigui un institut “rainbow”. S’han buscat aliances dintre del centre tant en alumnat com en el claustre de professorat. Actualment tenen un grup LGBTIQ+ d’alumnat on han aparegut estudiants referents per la resta.